หมวดหมู่สินค้า
เขา Shou Wu แยกปริมาณ 10:1 สองช้อนแต่ละครั้งผมสีดำ

เขา Shou Wu แยกปริมาณ 10:1 สองช้อนแต่ละครั้งผมสีดำ

1) ที่มา: เขา shou wu ราก
2) คุณสมบัติ: 10:1 และ 20:1
3) วิธีที่ทดสอบ: TLC
4) ประยุกต์: สำหรับฟิลด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขายยา และเครื่องสำอาง

คุยตอนนี้